Aplicacions de disseny de xarxes de transport

Descripció: 

El transport urbà es planteja el disseny de les xarxes de transport públic, així com els problemes de la logística de les flotes de vehicles, tant pel que fa a l'establiment de les línies dels serveis, com els problemes operatius de l'establiment dels horaris de sortida. La novetat respecte d'altres projectes que tenen un objectiu similar i dels objectius proposats en el projecte anterior, radica en la inclusió en els models dels aspectes relatius a la robustesa de les solucions enfront de les dades, així com la integració de les diferents fases de disseny i de planificació del sistema, de manera que les relacions entre les sortides i les entrades dels mòduls quedin relacionades de forma robusta. Projecte TRA2008-06782-C02-02, subprojecte UPC dins de Proyecto Coordinado, liderat pel Dr. Ángel Marín Gracia (UPM) i integrat per UPM, UPC, UCLM.

Període:
gener, 2009 to desembre, 2011
Entitat: 
MICINN Ministerio de Ciencia e Innovación
Responsables: 
Equip participant IMP: