Remodelació de la xarxa d'autobusos de Saragossa

Descripció: 

Models de planificació macroscòpics multimodals per a l'avaluació d'escenaris futurs d'implantació del tramvia a Saragossa, així com la reestructuració necessària a la xarxa urbana d'autobusos.

Període:
gener, 2009 to desembre, 2010
Entitat: 
ETT, Ayuntamiento de Zaragoza i Consorcio de Transportes de Zaragoza
Responsables: 
Participants: 
Trakteplan
ETT S.A.