Francesc Trull Roca

Àrees expertesa 

Contacte


Universitat 
UPC
Categoria 
Estudiant de doctorat