Robustesa, recuperació i adaptabilitat de sistemes de transport públic

Descripció 

El projecte està centrat en el disseny robust de xarxes i serveis de transport públic i en la seva recuperació en cas d'incident. En transport metropolità no només incloem els autobusos, sinó també els sistemes de trens de rodalies i metro. En tots aquests casos es considera la congestió i la naturalesa dinàmica de la demanda. La novetat respecte altres investigacions que tenen una temàtica similar, radica en la inclusió en els models de planificació i gestió del transport, dels aspectes relatius a la robustesa de les solucions en enfront de l'aparició d'incidències, que són el dia a dia de la gestió d'aquests recursos en un context d'incertesa.

La recuperabilitat es pot enfocar alternativament considerant maneres de transport complementaries que auxiliïn a la manera afectada, es tracta de dissenyar les línies i l'assignació dels autobusos, considerant les parades i les seves configuracions, així com les alternatives multimodals, tenint en compte en tots els casos el comportament dels passatgers.

La recuperació en els trens d'alta velocitat i els avions, passa per la integració de la reassignació dels horaris amb les decisions de reassignació dels vehicles i les tripulacions, cosa que s'ha de realitzar en un espai de temps molt curt, inclús on-line, la qual cosa ens porta a recolzar les eines de logística amb tècniques de simulació. El desenvolupament de models de simulació d'esdeveniments discrets permet per un costat avaluar els horaris i l'encaminament des del punt de vista dels conflictes de circulació dels vehicles i per l'altre, ser una eina de gestió a temps real permetent detectar la seva aparició.

TRA2014-52530-C3-3-P, subprojecte UPC dins de Proyecto Coordinado, liderat pel Dr. Ángel Marín Gracia (UPM) i integrat per UPM, UPC, UCLM

Període:
gener, 2015 to desembre, 2016
Entitat 
Ministerio de Economía y Competitividad
Responsables 
Equip participant IMP 
Participants 
Xavier Muñoz