Publicacions

Llista de publicacions extreta de DBLP(Digital Bibliography & Library Project), lloc web de referència pel que fa a les publicacions més rellevants de la nostra àrea de recerca.

1979

Utilització de la Simulació com a eina per a predir el funcionament d'un sistema...
Utilització de la simulació com a eina per a predir el funcionament d'un sistema informátic

1976

La utilización de Análisis Multivariante en el estudio de datos médicos

1975

Diseño e implementación de un paquete de programas para el análisis de datos

1972

Panorámica Actual de los Métodos Enumerativos. II
Panorámica Actual de los Métodos Enumerativos. I

Pàgines