Tesis

Tesis dirigides per membres del grup

Doctorand Any Director
Validation of UML Schemas with OCL Constraints and Operations
A New Method for Query Containment Checking in Databases
Actualització consistent de bases de dades deductives
Validation of Mappings between Data Schemas
Incremental Integrity Checking in UML/OCL Conceptual Schemas
Automating the Multidimensional Design of Data Warehouses
Evolució de les taxonomies de tipus d'entitat en esquemes conceptuals en UML
Using ACCPM for the General Traffic Assignment
Integración de los modelos de simulación en el diseño de los ensayos clínicos
Estimation of Transport Demand for Real-Time Applications
Integrating Evolutionary Models in an Event-Scheduling Simulation Engine
Pruning and Refactoring Ontologies in the Development of Conceptual Schemas of Information Systems
Applications of Discrete Event Simulation to Health Services Research
An Object-Oriented Approach to the Translation between MOF Metaschemas
A Microscopic Traffic Simulation Based Decision Support System for Real Time Management
Testing and test-driven development of conceptual schemas
Combination of Vehicle Routing Models and Dynamic Traffic Simulation for City Logistics Applications
A filtering engine for large conceptual schemas
A method for the unified definition and treatment of conceptual schema quality issues
A Mesoscopic Traffic Simulation Based Dynamic Traffic Assignement"
Conjoint Design of Railway Lines and Frequency Setting under Semi-Congested Scenarios
Large-scale Simulation of Population Dynamics for Socio-demographic Analysis
Identifying and Combating Cyber-threats in the Field of Online Banking
Artifact-centric Business Process Models in UML: Specification and Reasoning
Modelling with Heterogeneity
Análisis conjunto de múltiples tablas de datos mixtos mediante PLS
Patent Value Models: Partial Least Squares Path Modeling with Mode C and Few Indicators
PATHMOX approach: Segmentation Trees in Partial Least Squares Path Modeling
Fusión de Datos: Imputación y Validación
Estudi de les inèrcies estructurals en anàlisis de correspondències. Aportacions per a una millora de les anàlisis
Enginyeria curricular del sistema d'enenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d’estudi TIC de la UOC
L'acord marc d'homologació de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya: un cas d'aprovisionament de SSTI a l'administració pública
Rights and services interoperability for multimedia content management
Incremental Checking and Maintenance of UML/OCL Integrity Constraints
Anna Queralt Calafat Validation of UML Schemas with OCL Constraints and Operations 2009 Ernest Teniente López
Carles Farré Tost A New Method for Query Containment Checking in Databases 2003 Ernest Teniente López
Enric Mayol Sarroca Actualització consistent de bases de dades deductives 2000 Ernest Teniente López