Coneix IMP

Qui som?

El grup de recerca IMP és un grup de recerca reconegut oficialment, i finançat, per la Generalitat de Catalunya des del 2014 i renovat pel període 2017-2019 (2017-SGR-1749). Es tracta d’un grup multidisciplinari, format per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya(UPC), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i la col·laboració de membres del Laboratori d’Innovació i Recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (inLab).

Pel que fa a la UPC, el grup inclou investigadors de quatre departaments diferents: Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI), Estadística i Investigació Operativa (EIO), Arquitectura de Computadors (AC) i Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII). Pel que fa a la UAB, el grup inclou investigadors de la Unitat de Logística i Aeronàutica del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes. Els membres del grup vinculats a la UOC formen part dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. Gran part de l'activitat del grup es porta a terme en estreta col·laboració amb l’inLab, laboratori d'innovació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona i recerca amb més de tres dècades d’experiència en el desenvolupament d’aplicacions i serveis basats en tecnologies informàtiques.

logo UPC
logo UAB
logo UOC
Logo inLab FIB

La nostra visió

Consolidar-se com a referent en els temes de modelització i processament de la informació. Referent tant a l'excel·lència lligada a l'àmbit acadèmic, amb un ampli reconeixement internacional; com a la rellevància de la feina realitzada, amb l'aplicació a la societat i al teixit industrial dels resultats i del coneixement obtinguts arran de la recerca realitzada.

La nostra missió

Treballar sentint la necessitat de desenvolupar quelcom útil i de qualitat per a la societat, mitjançant una recerca teòrica i tecnològica de clara aplicabilitat pràctica.

El nostre objetiu

Amb aquesta capacitat de gestió integral de la informació, es pretén afrontar temes diversos, però íntimament relacionats:

  • Modelització de la informació 
  • La qualitat de les dades 
  • Els magatzems de dades multidimensionals 
  • La mineria de dades
  • La intel·ligència del negoci 
  • L’anàlisi de dades massives
  • La modelització mitjançant eines de simulació i d’optimització
  • Trobar solucions efectives als nous reptes plantejats per la societat de la informació 
  • Learning analytics