GROM

Introducció

GROM és un transformador general de mapatge d’ontologies que ha estat concebut per manejar mapejos d’esquemes d’alt nivell entre descripcions semàntiques d’una font de dades i la base de dades objectiu. GROM transforma mapejos entre els esquemes virtuals, semàntics basats en visualització, en termes de mapejos entre les dues bases de dades físiques, i aleshores els executa.

El sistema compleix la funció d'ensenyar dues lliçons principals. Primer, dissenyar mapejos entre descripcions de més alt nivell és sovint més senzill que treballar amb els esquemes originals. Segon, tan aviat com la llengua de definició de la visualització esdevé més expressiva, per manejar, per exemple, negació, el problema de mapatge esdevé extremadament desafiant des del punt de vista tècnic, de tal manera que s'ha de trobar un equilibri adequat entre expressivitat i escalabilitat.

L'eina es pot descarregar a la pàgina http://www.db.unibas.it/projects/grom/, on també podreu trobar més informació.

Instal·lació

Ús

Quant a

Documentació

Contacte

Treball Futur

Suggeriments