Oscar Romero

Oscar Romero

Contacte

+34 93 413 77 91

Universitat 
UPC
Titol 
Doctor
Categoria 
Personal acadèmic

Doctor en Informàtica i professor agregat en el Departament de Serveis i Enginyeria de Sistemes d'Informació de la UPC, expert en Big Data i Business Intelligence.

Oscar Romero és el coordinador en la UPC del Màster Erasmus Mundus IT4BI (Information Technologies for Business Intelligence). Actualment imparteix cursos sobre bases de dades relacionals i no relacionals (també conegudes com NoSQL), Open Data i Business Intelligence en els màster IT4BI i Data Mining & Business Intelligence, així com en el grau d'informàtica. També és responsable del postgrau en Big Data Management and Analytics de la UPC School.

La seva recerca se centra en el cicle complet de l'automatització dels processos de decisió (o Business Intelligence) per a usuaris no experimentats i sense coneixements tècnics (també conegut com BI 2.0Exploratory BI o Situational BI, entre altres)així com Big Data Management. Més específicament, els seus interessos es centre en l'automatització del disseny/implementació/tuning de sistemes decisionals (esquema i fluxos de dades), l'ús d'eines semàntiques (típicament, de la Web Semàntica) per a l'automatització d'aquests processos i el disseny i optimització de sistemes NoSQL.

Fins a la data ha publicat nombrosos articles en congressos de recerca i revistes especialitzades en aquests àmbits, així com diversos capítols de llibre, i actua com a revisor extern en diverses conferències/revistes especialitzades en el seu àmbit de recerca. També ha impartit nombroses xerrades convidades en grups de recerca i simposis internacionals i va dur a terme dues estades de recerca a la Univ. Lliure de Bozen-Bolzano i la Université François Rabelais de Tours. Les seves col·laboracions industrials inclouen diversos projectes amb empreses líders en BI / Big Data tals com SAP, HP Labs, Euranova i l'OMS, entre d'altres.