Data science i Big Data

Data science i Big Data
  • Mineria de dades
  • Anàlisis estadístics avançats 
  • Mesurament d'intangibles
  • Open Data 
  • Integració  
  • Fusió i processament de grans volums de dades 
  • Dashboards 
  • Arquitectures Big Data 
  • Data warehouse

Experts de l'àrea