Metodología para la estimación de la fracción de residuos Resto en la bolsa tipo de Catalunya

Descripció 

Mineria de Dades i Classificació d'unitats municipals de Catalunya per al disseny del Pla de Mostreig per determinar la composició de tipologia de residus a la fracció resta, a escala municipal, comarcal i global. Definició de parangons per classe de perfil de recollida de fracció resta. Dimensionament de la mida mostral municipal (Catalunya tret Barcelona) i districtes (Barcelona-Ciutat) de mostres recollides de diferents tipus de recorregut de recollida selectiva.

Període:
febrer, 2009 to setembre, 2014
Entitat 
Agència de Residus de Catalunya. Generalitat de Catalunya
Àrea expertesa 
Responsables 
Equip participant IMP