Estacions ITV a Catalunya. Factors contribuents a la seva saturació (Projectes I i II)

Descripció 

Es presenta una avaluació i una anàlisi del grau de saturació de les estacions operants a Catalunya durant l’any 2010, bàsicament a partir dels informes d’inspecció presentats per les diferents estacions ITV sobre el territori. Es contrasten també els graus de saturació calculats amb la dotació en nº de línies d’inspecció i parc comarcal de les diferents comarques on es disposa d’estacions. Acompanyant a l’esmentada avaluació i molt breument, es fan un conjunt de recomanacions relatives a la determinació de les capacitats màximes de treball de les estacions.

Període:
setembre, 2009 to juny, 2010
Entitat 
GENCAT-D.G.SEGURETAT INDUSTRIAL
Àrea expertesa 
Responsables 
Participants 
Montserrat Ormazábal