Esteve Codina Sancho

Esteve Codina

Contacte

+34 93 401 5883

Universitat 
UPC
Titol 
Doctor
Categoria 
Personal acadèmic

Esteve Codina té un doctorat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i va ser premiat per la seva tesis doctoral. En la actualitat és professor associat del Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la mateixa universitat. Les seves principals àrees d'interès són el desenvolupament de models per a la planificació del transport, models i algorismes de programació matemàtica, investigació operativa i control òptim.  Ha participat en almenys vint projectes d’investigació i desenvolupament per l’administració pública i empreses privades. També és autor de diferents articles d’investigació en revistes científiques i ha presentat els seus treballs de recerca en nombrosos congressos i conferències internacionals.