Smart Cities

Smart-cities
  • Modelat i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport 
  • Mobilitat Intel·ligent (sistemes de transport públic, gestió del trànsit, aplicacions de guiatge dinàmic, tractament de dades de trànsit i mobilitat).

Experts de l'àrea