Ernest Teniente

Ernest Teniente

Contacte

+34 93 413 7896

Universitat 
UPC
Titol 
Doctor
Categoria 
Personal acadèmic

Ernest Teniente, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, és professor del Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació d’aquesta universitat. També ha sigut investigador visitant en el Politècnic de Milan i la Universitat de Roma Tre. Ha estat en actiu en els camps de l’enginyeria del software i bases de dades per més de vint anys.

Dirigeix estudis de recerca sobre el modelat conceptual, raonament automatitzat en esquemes conceptuals, problemes d’actualització de bases de dades i integració de dades. És autor de més de 60 publicacions científiques en conferències internacionals i revistes en els camps de l’enginyeria del software i les bases de dades. De forma regular és convidat a formar part dels comitès de programa d’aquestes conferències internacionals. Ha coordinat varis projectes d’investigació a nivell local i nacional, a més de col·laborar assíduament amb grups d’investigació internacionals.

La seva experiència com a docent inclou assignatures de grau i postgrau sobre anàlisi i disseny de software, enginyeria de requisits i bases de dades avançades. Ha supervisat estudiants a tots els nivells: grau, postgrau i doctorat.