Ontologies i modelització de la informació

  • Qualitat de la informació 
  • Intercanvi i integració d’informació entre diferents fonts de dades
  • Modelització de la informació requerida per un sistema software
  • Definició i tractament d’ontologies, tant de propòsit general com aplicades a un domini concret
  • Validació automàtica de models d’informació i d’ontologies
  • Manipulació consistent de la informació

Experts de l'àrea

Casos d'estudi i altres treballs