Noves eines i tècniques per a la integració d'informació

Descripció 

El problema de la integració de la informació és proporcionar un accés unificat i transparent a una col·lecció d’informació emmagatzemada en múltiples fonts de dades, autònomes i heterogènies. Aquestes fonts de dades poden anar des de sistemes d’administració de bases de dades relacionals i sistemes heretats a formularis web, serveis web o sistemes de fitxers. Avui en dia, les companyies gasten molt temps i diners en integració d’informació. Per aquest motiu, la recerca en aquest cap és en l’ordre del dia.

L’objectiu principal d’aquest projecte és proporcionar eines i tècniques noves que representin un avenç significatiu en el tractament d’un dels aspectes més importants amb què ens trobem quan adrecem el problema d’integració d’informació. Concretament, i basat en experiència prèvia del nostre grup, el projecte proposat se centrarà en el problema de modelar la integració de la informació que, entre altres, apunta a respondre les següents qüestions:

  • Com modelar / generar la transformació entre l'esquema global i les fonts d'informació?
  • Com assegurar la qualitat del procés de modelatge, pel que fa a la definició dels esquemes de dades i a la transformació entre esquemes?
Període:
gener, 2012 to desembre, 2014
Entitat 
Ministerio de Economía y Competitividad
Responsables 
Participants 
Anna Queralt
Guillem Rull
Carles Farré