Enginyeria de serveis i de processos de negoci

  • Millora de la productivitat i innovació en les indústries i les activitats del sector dels serveis (entesos en sentit ampli) mitjançant l’aplicació de coneixements científics i tècnics.
  • Definició i millora de processos de negoci.
  • Assessoria i desenvolupament de la tecnologia necessària per implantar aquestes millores i serveis.

Experts de l'àrea