Kopernik: canviant l'origen de les coses (dades vs. tasques)

Descripció 

L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar una metodologia "artifact-centric" pel modelatge de processos de negoci, adequada per desenvolupar aplicacions per a clients digitals. L'enfocament donat a la metodologia serà genèric, en el sentit que pugui ser aplicable per empreses diferents i en àmbits diferents, però també haurà d'adaptar-se a les necessitats particulars requerides per l'eina de Balandra, que ha estat desenvolupada per Léelo, pel que fa al desenvolupament d'exemples i estudis pràctics.

Període:
gener, 2015 to desembre, 2015
Entitat 
Léelo Procesos Documentales S.L.
Responsables 
Participants 
Sylvia Díaz Montenegro
Manuel Castro