Maria Ribera Sancho Samso

Maria Ribera Sancho

Contacte

+34 93 413 4035

Universitat 
UPC
Titol 
Doctora
Categoria 
Personal acadèmic

Responsable Projectes d'Enginyeria de Serveis

Dra. Maria Ribera Sancho és professora titular del Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació a la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat en actiu al camp de l’Enginyeria del Software durant més de vint-i-cinc anys. Les seves principals àrees d’investigació són la modelització conceptual, els sistemes d’informació, l’enginyeria del software i la ciència, gestió i enginyeria dels serveis (SSME). És autora de diversos articles científics i altres publicacions presentades en congressos i revistes internacionals i ha participat en nombrosos projectes amb empreses i altres institucions.

Des del 2006 al 2010, va ser degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona i vicedegana cap d’estudis de la mateixa facultat entre 1998 i 2004. També ha estat ambaixadora nacional a la xarxa Europea de degans, DEAN Network (2006-2010) i presidenta de la Conferència de Directors i Degans d'Enginyeria Informàtica, CODDI (2006-2010) de la que ara és membre honorífic.

En l’actualitat és professora responsable de projectes d’Enginyeria de Serveis a l’inLab FIB, responsable dels Programes Acadèmics al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i Membre del Comitè executiu del centre d’excel·lència Severo Ochoa al BSC. És la representant espanyola a l’IFIP TC8 (Sistemes d’Informació) i membre del comitè del Pla Estratègic de Barcelona i de la plataforma INES, a més de membre de FIBAlumni, ATI i SISTEDES.