RRA_TRANSPUB - Robustesa, eficiència i recuperació dels sistemes de transport públic

Descripció 

Aquest projecte té com a objectiu millorar els models d'assignació de passatgers desenvolupats en el projecte anterior, TRA2011-27791-C03-02, tenint en compte la congestió en el sistema i l'estocàstica en la demanda. Amb aquesta finalitat, s'estudiaran les estratègies de passatgers i les cues d'espera. També es planeja desenvolupar mètodes de descomposició basats en la descomposició de Benders per resoldre problemes enters no lineals i desigualtats variacionals.

Període:
desembre, 2016 to desembre, 2020
Entitat 
Ministerio de Ciencia e Innovación (TRA2016-76914-C3-1-P)