Modelització, simulació i optimització

  • Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, el processos industrials o els sistemes d’emergències. 
  • Simulació social aplicada a la demografia, l'epidemiologia, la dinàmica de la població, la salut o els sistemes ambientals.

Experts de l'àrea