Comparativa de Software de suport a la Gestió Dinàmica de Sistemes de Transport

Descripció 

Comparació de paquets comercials disponibles al mercat per a donar suport a la planificació dels sistemes de transport a escala d'anàlisis tàctica, nivell que s'entén com un model d'assignació de viatges que inclogui la simulació del flux vehicular amb semàfors (en xarxa o aïllats); el software objecte de l'anàlisi en aquest cas és el següent: Saturn, TransModeler de Caliper i Dynameq de INRO.

Període:
gener, 2011 to desembre, 2011
Entitat 
Ministerio de Transporte Chileno i MCT-Software
Responsables 
Equip participant IMP