Simetria (Models de simulació per a l'avaluació d'escenaris multimodals de transport globals i regionals)

Descripció 

El projecte es proposa desenvolupar un sistema modular per a la modelació de sistemes multimodals de transport, sustentat en eines algorítmiques i de simulació, estructurat com a sistema informàtic d'ajuda a la presa de decisions, amb capacitat per a l'anàlisi de la demanda, la distribució modal i l'assignació de la demanda entre les infraestructures que suporten maneres alternatives, tant a nivells estratègics globals com a nivells locals, amb capacitat per tenir en compte aspectes dinàmics en els tractaments a escala local.

Període:
gener, 2009 to desembre, 2011
Entitat 
Ministerio de Fomento
Responsables 
Participants 
Carlos Carmona
Oriol Serch