Silvia Llorente

Àrees expertesa 

Contacte

+34934017409

Universitat 
UPC
Titol 
Doctor
Categoria 
Personal acadèmic

Dra. Silvia Llorente Viejo és professora agregada del Departament d’Arquitectura de Computadors a la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat en actiu al camp de la Privacitat, Seguretat, e-Serveis i Gestió de Drets de continguts digitals (contingut multimèdia, registres mèdics i informació genòmica) durant més de quinze anys. Les seves principals àrees d’investigació són la definició de regles i mecanismes per a protegir la privadesa de continguts digitals de tota mena. És autora de diversos articles científics i altres publicacions presentades en congressos i revistes internacionals i ha participat en nombrosos projectes amb empreses i altres institucions. És avaluadora de la Comissió Europea i de diversos Ministeris del Govern Espanyol. Participa activament en les activitats d'estandardització de diversos comitès de ISO, com ara MPEG i JPEG.