eHealth Information

 ehealth information
  • Informàtica mèdica: registres mèdics, documents clínics, seguretat
  • Representació, processament i privacitat de informació genòmica
  • Estàndards de informació de salut
     

Experts de l'àrea