MPEG-G: International ISO/IEC standard for the representation of genomic information

Descripció 

L'objectiu del treball és especificar i desenvolupar formats i mètodes per representar informació genòmica de manera que sigui més fàcil d'accedir, necessita menys espai d'emmagatzematge (és a dir, té una millor codificació i compressió), i la seva seguretat i privacitat són millorades. També es desenvolupen eines de programari per demostrar la viabilitat dels enfocaments.

Els resultats es contribueixen a la normalització internacional a ISO, on els investigadors del grup tenen un paper clau (fins i tot copresidents de l'activitat ISO del Grup de treball) en el desenvolupament de la norma (ISO / IEC 23092). L'estàndard, conegut com MPEG-G, especificarà formats, algorismes de codificació i compressió interoperables, metadades, seguretat i API.

Mes informació del projecte

Període:
juny, 2014 to setembre, 2019
Entitat 
Projecte GENCOM
Responsables 
Equip participant IMP 
Participants 
Daniel Naro (BSC)