Secure GENomic information COMpression (GENCOM)

Descripció 

Els objectius del projecte són l'especificació, disseny, implementació i validació d'un sistema de compressió òptim per a informació genòmica que garanteixi la seguretat i la privadesa.

Període:
gener, 2016 to setembre, 2019
Entitat 
Ministerio de Economía y Competitividad (TEC2015-67774-C2-1-R)
Participants 
Daniel Naro (BSC)
Marco Mattavelli (EPFL)